VAIDA Hambakliinik OÜ.

HINNAKIRI

KEHTIB ALATES 01.02.2016

Ravi planeerimine:

Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine 12,00

Intraoraalne hambaülesvõte 7,00

Hammaste panoraamülesvõte 15,00

Ühekordsed tarvikud 8,00

Visiiditasu 5,00

Anesteesia:

Pinnaanesteesia 3,00

Injektsioonanesteesia 7,00

Iga järgnev ampull 4,00

Ravi täidistega:

Täidised (sh preparatsioon)

Ravimi asetamine ja ajutine täidis 18,00

Täidise poleerimine 13,00

Vana täidise eemaldamine 16,00

Klaasionomeertsement:

Ühe pinna täidis 30,00

Kahe pinna täidis 35,00

Kolme pinna täidis 40,00

Köndi ülesehitus 45,00

Valguskõvastuvad täidised:

Ühe pinna täidis 40,00

Kahe pinna täidis 50,00

Kolme pinna täidis 60,00

Ulatuslik hambakrooni taastamine 75,00

Hamba eespinna täielik katmine valguskõvastuva komposiidiga 65,00

Klaasfiibertihvtiga hambataastamine 65,00

Esihamba nurga taastamine 50,00

Juureravi (endodontia):

Pulbi katmine ja ajutine täidis 20,00

Amputatsioon 14,00

Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 30,00

Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 35,00

Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine 50,00

Ravimivahetus juurekanalites 20,00

Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal 35,00

Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal 45,00

Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal 55,00

Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal 60,00

Kirurgia:

Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses 15,00

Küretaaž ühe hamba ulatuses 5,00

Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine 23,00

Hemostaas õmblusega 9,00

Juurekruvi asetamine ja fikseerimine 19,00

Ühejuurlise hamba raske eemaldamine 35,00

Mitmejuurelise hamba raske eemaldamine 60,00

Dreeni vahetus 6,00

Õmbluste eemaldamine 4,00

Alveoliidi ravi koos ekohelatsiooniga 18,00

Proteesimine:

Ühe lõualuu partsiaalprotees 280,00

Ühe lõualuu totaalprotees 320,00

Tugibüügelprotees 420,00

Tihvtköntpanus 75,00

Lisatihvt 16,00

Metallokeraamiline kroon 210,00

Metallokeraamiline hammas 210,00

Metallokeraamiline kroon või hammas 383,00

Metalloplastik kroon või hammas 180,00

Vana krooni või silla eemaldamine 15,00

Tsementeerimine fosfaattsement 20,00

Tsementeerimine komposiittsement 20,00

Proteesi murru parandus 35,00

Hamba lisamine proteesile 40,00

Proteesi ümberbaseerimine 51,00

Alginaatjäljend 12,00

Silikoonjäljend 25,00

Ühe klambri lisamine proteesile 32,00

Proteesi puhastus 15,00

Siinimislint 1 hammas 250,00

Muu:

Soodapesu 45,00

Hambakaunistuse paigaldamine 35,00

Hammaste plasmavalgendus 128,00

Hambakivi eemaldamine ühe hamba ulatuses 2,00

Hambakivi eemaldamine kogu suu ulatuses 35,00

Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks 7,00

Ühe hamba lakkimine 5,00

 

 

Plaanilise ravijärjekorra pidamise nõuded Vaida Hambakliinik OÜ-s

Hambaravi osutab tervishoiuteenust ravijärjekorra alusel juhul, kui puudub võimalus osutada tervishoiuteenust koheselt ning teenuse osutamise edasilükkamine ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist.

Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, kusjuures samasuguse meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel ja tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud aeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

Patsientidele on nähtavas kohas (ooteruumi seinal) välja pandud arstide vastuvõtuaegade teave arsti nimede kaupa; samas on olemas info väljaspool vastuvõtuaega ööpäevaringselt osutatava vältimatu abi saamise kohta; lisaks on kontaktandmed Eesti Haigekassa Tallinna osakonna ja Tervishoiuameti kohta, juhul kui patsient tahab väljendada rahulolematust tervishoiuteenuse kättesaadavuse osas ja/või esitada kaebust.

Ravijärjekorda registreerimisel hambaravi kabinetis (st kohapeal) täidetakse punktid:

1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);

2. planeeritav vastuvõtuaeg;

3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, uuringu või protseduuri nimetus);

4. patsiendi kontaktandmed;

5. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

6. ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus;

Kui registreerimine toimub telefoni teel, on kohustus märkida punktid 1) 2) 4) 6) nõutud andmed. Assistent teatab patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja, tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja (arsti) nime.

Hambaravi kasutab ravijärjekorra jaoks Hammas programmi.

Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi oma soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks).

Kui ravijärjekorras tehakse muudatus, siis sellest patsienti ka informeeritakse hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Patsientide ravijärjekorda registreerimine on tööpäeviti kella 9.00 -17.00-ni telefonidel +372 600 5074 või +372 534 89 134.

Kaebuste lahendamise kord Vaida Hambakliinik OÜ-s.

Üldine kord

Kaebusega (küsimustega) Vaida Hambakliinik OÜ-s on võimalik pöörduda kõigil, kellele on siin hambaravis osutatud tervishoiuteenust.

Samuti võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selliseks pöördumiseks volitus.

Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne selle tegelikku saamist.

Volitus peab olema kirjalik, vabas vormis, kuid hambaravi esindajale üheselt mõistetav.

Kaebusi on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult.

1) Kirjalikud kaebused

Kirjaliku kaebuse või ettepaneku esitamiseks on hambaravis olemas vastav vorm.

Kaebuse vormi saamiseks pöörduge arsti või õe juurde. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi (või esindaja nimi), kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue, tagasiside saamise soov ja viis (posti teel, e-meilina, telefonikõnena – vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed).

Kirjalikule kaebusele saadetakse kirjalik vastus. Kaebuse sisu peab olema arusaadav ja esitatud küsimus konkreetne.

2) Suulised kaebused

Suulised kaebused registreeritakse eraldi osana kaebuste registreerimise üldkaustas: kuupäev, avaldaja nimi, probleemi lühikirjeldus, märge lahenduse/ lahendaja kohta.

Suulised kaebused lahendatakse hambaravi piires. Üldjuhul vastatakse suulistele kaebustele suuliselt. Kui asjaolud osutuvad keerukamaks, palutakse kaebajal siiski esitada kirjalik avaldus.

 

Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole:

Eesti Haigekassa Tallinna osakond: Lastekodu 48, Tallinn 10144, tel 669 6630 või 16363 (sekretär);

Terviseamet: Gonsiori 29, Tallinn, 15157, tel 6 509840 (sekretär);

Eesti Patsientide Esindusühing: Kaupmehe 14, Tallinn 10114, tel 6 566 429 Rüütli 21, IIk, Pärnu 80010, tel 44 33 440;

Eesti Vabariigi Õiguskantsler: Kohtu 8, 15193 Tallinn, tel 6938404 (info) e-post: info@oiguskantsler.ee

KONTAKTID

Telefon: +372 600 50 74
Mobiil: +372 534 891 34
e-mail: vaida@vaidahambaravi.ee

Aadress:
Vana-Vaida tee 7,
Vaida Alevik, Rae vald, Harjumaa

LAHTIOLEKU AJAD

Avatud:

E – R 9:00 -17:00

L ja P suletud

Telefon: +372 600 50 74
Mobiil: +372 534 891 34